Saturday, March 3, 2012

Munafikët e sotshëm


Munafikët e sotshëm

Hudhejfe ibn El-Jeman ( radiAllahu anhu ) ka thënë:


 Në ditët tona Munafikët (hipokritët) janë më të këqinj se sa ata në kohën e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem).


Ai u pyet:
"Si është kjo o Ebu Abdullah"?
Ai u përgjigj:
Sepse ata në kohën e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)
ata (Munafikëte mbanin të fshehur nifakun (hipokrizinë) e tyre, kurse në ditët tona Munafikët, e kryejnë haptazi hipokrizinë e tyre.


Buhari, el-Sahih hadith 7113.http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/tag/hudhayfah-b-al-yaman/

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf  (Arbrit Kraja)
Shkodër Mars, 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.