Thursday, March 1, 2012

Kurora dhe Pesha ( bashkëshortja)
Kurora dhe Pesha ( bashkëshortja)

Është transmetuar se 'Abd El-Rahman ibn Abza rahimehUllah ka thënë:

Një grua e drejtë ndaj burrit të saj, është si një kurorë e madhe ari, e vendosur mbi kokën e një mbreti. 

Ndërsa një grua e keqe ndaj burrit të saj, është si një peshë e rëndë, e vendosur mbi kurrizin e një njeriu të vjetër.

Ibn Ebi El-Shejbeh, El-Musannaf; paragrafi ,17428.Burimi:
http://www.sayingsofthesalaf.net/index. ... salaf.net# ixzz1nuFTpaXt
 
Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)

Shkodër Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.